Skip to content Skip to footer

Можете да участвате в групово занятие, както и да поръчате индивидуални сесии. Четете в “детайли”.
Групата помага за възстановяване на психичният баланс.

Промени подсъзнателните, съботиращи модели на привързаност.
Изгради съвместяването на разум и чувства в любовта.
Развий градивни комуникационни модели.

Този тренинг ще ти помогне, ако:
Привързаността ти към вредни храни, постоянно наделява.
Трудно спазваш нормален режим на хранене.
Усещаш, че храната замества неща, които ти липсват.
Постоянно мислиш за хран

Тази група ще предостави възможност за Терапевтична работа по овладяването на симптомите на тревожността.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy