Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Какво представлява лечението на анорексия, булимия, хиперфагия

Терапията на хранителните разстройства включва много елементи:

Лекарствена терапия и медицинска помощ

Както опоменах в статията “Анорексия. Физически и психически симптоми на болестта”, редица органи и системи заболяват  в следствие от хранителните разстройства. Затова е абсолютно необходимо  да се провери състоянието на организма и да започне лечение на увредените органи.

 Психотерапия:

С психотерапията започва лечението на душата.

Тя дава възможност да се изяснат причините, поради които момичето или момчето са се разболели. Да разберат как могат по-безболезнено за тях самите да се справят с болката,  гнева, разочарованията си.  Помага им  и да изградят  подходящо поведение, за да могат да се справят със ситуации,  които са ги наранявали до този момент.

Чрез психотерапията те се научават да харесват и обичат себе си повече. Повишават самочувствието си и възвръщат желанието, удоволствието и радостта от живота .

А когато това се случи, опитът ни показва, че момичето и момчето спират да се нуждаят от булимичните и анорексични поведения.

Най-важното условие за успеха  на психотерапевтичното лечение:

За да бъде успешна терапията от огромно значение е изграждането на здрава връзка между терапевта и клиента, а тя се базира на:

доверие без предоверяване

на съчувствие, без  да се омаловажава личността на клиента( ролята на терапевта не е д

на честност  с  топлина и разбиране

Важна в тази връзка е и отговорността. Т.е. какво следва да правя аз и какво ти, за да бъде ползотворен нашия съюз.

Работа със семейството на болния.

Всички изследвания показват, че ако семейството бъде включено в терапевтичния процес, шансовете за оздравяване нарастват многократно.

Това особено много важи, когато става дума за клиент под 18 годишна възраст.

При всички случаи, родителите е необходимо да се информират, през какви етапи преминава детето им, какво могат да очакват, как да се справят с кризисни моменти, самите те как да имат поведение, подкрепящо оздравяването, а не подкрепящо разболяването на клиента.

Групова психотерапия

Тя помага, на момичетата и момчетата да се огледат в очите на другия, да разберат че не са сами. В тази среда на прозрачност, истина и съпричастност те могат да експериментират новите поведения, които са  усвоили. И постепенно да  се учат да изграждат  по-здрави и по-удовлетворяващи ги връзки.

Включването в групата за взаимопомощ става тогава, когато човек е готов да сподели себе си с другите.

Възстановяване на здравословни хранителни навици

Опитът ми в терапията на хранителните разстройства показва, че ситостта и глада се възстановяват, когато клиента си позволи отново да чувства сигналите на тялото.

Това става естествено, без никакво насилване!

Колкото и странно да изглежда , но удоволствието от храната също се завръща естествено. А това се случва паралелно с оздравяване на психиката и с възвръщането на „сладостта” да живееш.

Храненето според нуждите на организма също се възстановява, когато момичето и момчето започнат да чувстват  и удовлетворяват желанията си( не само хранителните, а и всички останали).

Позивите за повръщане спират, когато се разтовари огромното психическо вътрешно напрежение.

Част от възстановяването на храненето е и обучението  как да се справят в случаи на криза-  тогава , когато по някаква причина, анорексичното или булимичното поведение „искат” да се завърнат.

В процесът на възстановяване на хранителните навици се включва и обучение за това как да се поддържат килограмите по щадящ организма начин.  Важно е и да се въведе здравословен режим на живот. Това може да бъде направено  от диетолог.

Психиатрична медикаментозна помощ

Налага се в случаи на тежка депресия, опити за самоубийство, други съпътстващи психиатрични заболявания като тревожни разстройства, зависимост от алкохол и опиати и др.  Тя се провежда от лекар психиатър, наблюдава се също от него.

Клинично лечение

Налага се при по-тежки случаи на анорексия и булимия. Особено, се препоръчва, когато болестта е от много години. Провежда се в специализирани клиники за хранителни разстройства, не в психиатрии! Такива в България засега няма. Затова е необходимо лечението да бъде проведено в чужбина. В повечето клиники по света, то се провежда на фази, като последния етап, така наречената”ресоциализация”,  е необходимо да се проведе от психотерапевт в България. За да може да се гарантира адаптацията на клиента към живота извън клиниката.

В лечението на хранителните разстройства няма по-важен или по-маловажен елемент!

Всички тези аспекти могат и би следвало да бъдат ползвани, за да се справи човек успешно с хранителното разстройство.

Понякога някои от тези елементи не се налагат! Тази преценка би следвало да се направи от терапевт с опит в лечението на хранителни разстройства и да бъде съобразена с потребностите на самия клиент.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy