Индивидуална терапия и консултиране

Къде и как

Провежда се в гр. София или онлайн, в случай че не живеете в града. Предварително е необходимо да се свържете с мен и да уговорим час за среща, ето и данните ми за контакт. 

Как протича първата среща

Индивидуалното консултиране е една от най-старите форми на психологическа помощ. Първата среща е уточняваща. Протича като естествен разговор, в който си изясняваме кой е проблема, който ви води при мен, и с какво мога да ви бъда полезна.

Проблемите обикновено са многопластови. Не е необходимо да се подготвяте предварително, да сте наясно с всички детайли и т.н. Обикновено хората споделят какво ги обърква и какво се случва с тях. Аз задавам доуточняващи въпроси, за да изясним заедно параметрите на проблема.

В края обобщавам какво е необходимо да се направи, за да се разреши проблема, който ви води при мен. След като начертаем своеобразен план, с който сме съгласни двустранно, пристъпваме към терапевтичното му  изпълнение.

В какво се състои терапията

Терапевтичният процес е различен и зависи както от човека, така и от проблема.

В началото е нужно да се опознаем. Ще разговаряме за пътя, по който сте минали, за това как сте опитвали да се справите досега, какво е давало резултат и какво не. Ще изработим и визия за това, което все още не сте пробвали за да се справите.

Ще начертаем своеобразна карта на нуждите ви, причините, които са ви довели в „задънена улица“.

Ще разберем кои са новите умения и знания, които са ви необходими за да разрешите тревожещите ви въпроси.

Бавно и постепенно, ще започнем да развиваме, скрития ви потенциал. Така, че да можете да поемете отново “контрола върху живота“  си, както и да вземете решения, които да способстват по-голямо лично щастие.

„ Там където душата е на собствения си път и е щастлива, психична болест няма“

Всеки проблем и заболяване имат свой смисъл, протичане, логика и нужда от обгрижване.

Можете да прочетете какъв е терапевтичния ми подход при различните психологически проблеми тук:

Терапия на анорексия, булимия, хиперфагия

Терапия при панически атаки и заболявания, свързани с висока тревожност

Онлайн терапия и консултиране

Какво ще ви даде това

  • Дълбоко разбиране за себе си и хората замесени в проблема. Ние можем да контролираме само това, което познаваме добре.
  • Изработване на поведения, които са ви нужни за по-бързо справяне. Повечето хора стоят с години в проблема си, мъчат се, тормозят се и вземат неадекватни решения, което ги съсипва. Няма нужда от толкова страдание! Терапията помага да „разплетем конците” на ситуацията. По този начин човек отново може да се радва на живота.
  • Внимание, грижа и съпричастност. Аз знам, че всеки прави максимума, на който е способен. Като психолог, психотерапевт и човек се стремя да разбирам хората, не да ги обвинявам. Знам че само с обич растем качествено, всеки в собствен ритъм и без насилие. Липсата на обич и разбиране е най-честия проблем, който води хората до душевна болка. Затова е толкова важно терапията да е уютен пристан, в който душата да се почувства приета, да може да се отпусне и да се подреди.
  • Различни гледни точки, помощ да намерите истинските отговори на душата и ума си. Помощ да се справите с нежеланите от вас поведения, или със симптомите от които страдате.

Можете да се свържете с мен със следната форма:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Тематика

Вашето съобщение