Арогантност, успех на всяка цена, липса на съчувствие или просто…Нарцисизъм