Анорексия. Големият човек в малкото тяло

Анорексията изглежда безпомощна.

Но само изглежда така!

Няма безпомощност в поведението на човека, болен от анорексия. Напротив!